Home

Vi hjelper leder med å forløse og utvikle potensialet i ansatte og team

Vi hjelper leder med å forløse og utvikle potensialet i ansatte og team.


Vi leverer styrkebasert ledelse, som blant annet bidrar til økt engasjement, robusthet, selvledelse, samarbeid, trivsel og høyt presterende team.Leder har stor påvirkning på ansattes prestasjoner, engasjement og motivasjon, og i særdeleshet ved fjernledelse (ref. pandemine Covid). I følge studier utført av Gallup, viser at minst 70 % av variansen i teamengasjement bestemmes utelukkende av lederen.


Når leder forstår hva som motiverer de en leder, er det enklere å oppnå gode resultater.

Ved å investere i medarbeiders individuelle styrker, får du det beste fra alle.


Forskning viser at å handle i tråd med egne styrker skaper energi og motivasjon. Ved å koble styrkene til medarbeider, teamet og lederen - vil organisasjonen lettere nå sine mål og visjoner.


Vi benytter anerkjente digitale verktøy gjennom Gallup Internasjonal og e2grow, som identifiserer den enkeltes unike talenter og styrker gjennom et prisvinnende og anerkjent læringsprogram. Det hele er basert på nyere forskning innen positiv psykologi.


Hvem vi jobber med:

  • Ledere og organisasjoner som vil skape arbeidsplasser med høyt engasjement og trivsel
  • Team som vil benytte hverandres unike styrker og nå mål, sammen
  • Deg, som vil utvikle deg og forløse potensialet ditt.


Våre tjenster

Program som hjelper leder til å øke selvinnsikt og utvikle sine unike styrker i sin lederrolle. Programmet egner seg for den enkelte leder og for ledergruppe.


Les mer

Det kan være du står ved et veiskille og trenger å ta et valg. Eller kanskje du har behov for å få løst opp i en krevende og fastlåst utfordring du ikke vet hvordan du skal løse.


Les mer

Team-program som bidrar til økt innsikt og utvikling av individuelle styrker - og forståelsen av at de unike styrkene i teamet kompletterer hverandre. Programmet bidrar til økt engasjement, motivasjon og et høyt presterende team.


Les mer

Et personlig og digitalt kursprogram for deg som ønsker å oppdage og utvikle dine personlige styrker. Programmet er basert på positiv psykologi og evidens basert forskning på engasjement og motivasjon.


Les mer

Som sertifisert StrengthsCoach ™

 har vi full tilgang til Gallup sine verktøy, og som vi bruker i forbindelse med individuell coaching og team coaching.

CliftonStrengths®

Web-basert online-test med 177 spørsmål.

Analyserer din naturlige måte å tenke, føle og gjøre.

Rapporten din er unik, som viser rangeringen av dine 34 styrker.

Sjansen for at du møter en person med samme rekkefølge med styrker i samme ordensrekkefølge som deg er 1 til 33 millioner.

 

Engasjement hos ansatte

Studier gjort av GALLUP®

viser et stort potensiale i å få flere engasjert:


Engasjerte ansatte er lojale og dedikerte. De er mer produktive og innovative. 

Ikke-engasjerte ansatte gjør jobben sin og er kanskje fornøyd med oppgavene, men mangler engasjement og motivasjon. 

Aktivt ikke-engasjerte ansatte har lav motivasjon og sykefraværet er høyere enn gjennomsnittet.


Studiene er gjort i 155 land. Du kan lese mer om rapporten State of the Global WorkplaceEngasjerte ansatte i Norge:

17%

Ikke engasjerte ansatte i Norge:

75%

Aktivt ikke engasjerte

8%

Engasjerte i Verden

15%

Økt engasjement

Personer som kjenner sine talenter og styrker har 6 ganger større sannsynlighet for å være engasjert på jobb

Høyere ROI

Gallup undersøkelse, basert på 49.495 bedrifter i 45 land, rapporter om inntil 29% økning av ROI for bedrift

Produktivitet

Team som investerer i individuelle styrker, har 12,5 % høyere produktivitet.

Mindre sykefravær

Mennesker som bruker sine styrker hver dag, har 3 ganger høyere livskvalitet og har inntil 37% lavere sykefravær

Hva sier kundene?

 

 

«Gjennom prosessen utviklet teamets medlemmer en betydelig større kunnskap om hverandre. Denne innsikten har bidratt til en bedre forståelse for den enkeltes tankesett, følelser og adferd. På den måten har samhandlingen i gruppen økt betydelig, og ved hjelp av enkle teknikker er det nå blant annet lettere å ta opp vanskelige temaer/ problemstillinger»

Gunnar P. Thomassen, direktør PM i Sparebanken Sør


«Som leder er det viktig å ha de rette verktøyene til å hjelpe organisasjonen en jobber i nå sine strategiske mål. Det er enda viktigere å forstå seg selv og sine medarbeidere. Det er om å gjøre å vite når vi, som ledere og medarbeiderne er i flytsonen. Verktøyene jeg har fått i ryggsekken ved hjelp av Sissel og metodene hun bruker har vært til utrolig god hjelp i min arbeidshverdag.»

 

Farrah Løvdal"De timene Sissel og jeg har hatt sammen har vært veldig bra, fine og nyttige. Dette har gitt meg verdifull tid til å diskutere og reflektere rundt egen praksis, adferd og tankesett og også gitt meg noen pekepinner på hvor jeg bør forsøke å legge inn noen endringer og hvordan jeg kan bli tydeligere i å kommunisere «hvem jeg er» og hvilke forventninger jeg har – til meg selv så vel som til andre. Forhåpentligvis vil dette bidra til at jeg blir en bedre leder og person – det vil jo tiden vise."

Leder Kriminalomsorgen


"Etter timene med Sissel har jeg frigjort 2 timer hver dag. Jeg har nå faste tidspunkt for trening og prioriterer venner og familie i større grad enn tidligere. Tusen takk for lærdom og bevisstgjøring rundt mine daglige valg!"

Christopher Bernando Spicer, selvstendig næringsdrivende