Coaching

Coaching - hva er det, egentlig? 

Det finnes mange beskrivelser og definisjoner på hva coaching er.  Ordet coach, oversatt til norsk, betyr vogn, som i betydningen frakter mennesker fra der de er til dit de ønsker å komme. Coaching er noe som kan skje når man har en konfidensiell samtale basert på den andres agenda. Coaching er en forandringsprosess, der den enkelte person, gruppe eller team selv tar ansvar for sin egen utvikling og suksess.

kilde: Profesjonelle dialoger. Jan G. Kristiansen 


ICFs definisjon av coaching

ICF definerer coaching som samarbeid med kunder i en gjennomtenkt og kreativ prosess som inspirerer dem til å maksimere sitt personlige og profesjonelle potensial.


Hvordan vi kan bidra

Når vi kombinerer verktøyet coaching som samtalemetodikk og verktøyet Clifton Strenghts, samt din innsats til å nå ditt mål, øker sannsynligheten for at du vil oppleve personlig utvikling. Det øker også muligheten for at du vil oppleve økt engasjement og trivsel. 


Prosess

Den første samtalen bruker vi til å bli kjent med hverandre. Deretter fortsetter vi samtaler, enten på Teams/Zoom eller fysisk møte.


Samtalene er 100 % konfidensielle.

Vi følger ICF’s etiske retningslinjer.

Du får dokumentasjon på samtalen.

Samtalene kan gjøres enten ved fysisk møte, eller bruk av Teams eller Zoom.


Antall samtaler avhenger av behovet. 1 til 2 samtaler i måneden over en lengre periode, gir ofte best effekt. Jobber med oppgaver mellom hver samtale.


unsplash