Tjenester

Våre tjenester

Lederutvikling

Program som hjelper leder til å øke innsikt og utvikle sine unike styrker i sin lederrolle. Programmet egner seg for den enkelte leder og for ledergrupper. Programmet sees gjerne i sammenheng med et team-program.


Hvorfor

Den viktigste faktoren for å bygge et vellykket team er kvaliteten på lederen

Kvaliteten til organisasjonens ledere er den største faktoren for suksess. Gallups forskning viser at minst 70 % av variansen i teamengasjement bestemmes utelukkende av lederen.

Peter Drucker skrev: "Arbeidsproduktiviteten er ikke arbeiderens, men lederens ansvar."

Innhold

 • Innsikt i dine styrker og "blindsoner"
 • Din lederstil
 • Innsikt og verktøy som bidrar til å skape motivasjon, trivsel og prestasjonsorientert lederskap
 • Innsikt i teamets styrker (forutsatt at medlemmene tar Clifton Strengths testen).


Hvordan

Vi benytter anerkjente digitale verktøy gjennom Gallup Internasjonal, som identifiserer den enkeltes unike talenter og styrker. Det hele er basert på nyere forskning innen positiv psykologi. 


Team-program

Team-program, som bidrar til økt innsikt og utvikling av individuelle styrker- og forståelsen av at de unike styrkene i teamet kompletterer hverandre. Bidrar til økt engasjement, samhandling, motivasjon og et høyt presterende team.

Hvorfor:

Måten vi jobber på er i endring: Det er mer kreativt, mer samarbeidende og raskere enn noen gang før.  Når folk vet hva som gjør dem talentfulle og unike, kan de forbedre jobbprestasjonene sine, bygge sterkere relasjoner og bli bedre lagkamerater.

Innhold:

 • Digitalt program
 • Online eller fysiske workshops
 • 14 ukers varighet
 • Oppfølging underveis
 • Detaljer kan skreddersys etter behov.

Hvordan:

Vi benytter anerkjente digitale verktøy gjennom Gallup Internasjonal og e2grow, som identifiserer den enkeltes unike talenter og styrker gjennom et prisvinnende og anerkjent læringsprogram. Det hele er basert på nyere forskning innen positiv psykologi. 

Individuell coaching/lederstøtte

Det kan være du står ved et veiskille og trenger å ta et valg. Eller kjenner du på at du ikke får brukt ditt potensiale?  Eller handler det om et behov for å få løst opp i en krevende og fastlåst utfordring du ikke vet hvordan du skal løse, som for eksempel:


 • Utfordringer i din lederrolle?
 • Hvordan nå mål?
 • Ønsker forandring?
 • Balansen jobb, familie og fritid?
 • Valg av jobb/utdanning?
 • Sortering av tankene eller gjøremålene dine?
 • Oppgave du har utsatt lenge av ulike årsaker?
 • Relasjon med andre?

Hvordan

Den første samtalen bruker vi til å bli kjent med hverandre. Deretter fortsetter vi samtaler, enten på Teams / Zoom eller ansikt til ansikt.


 • Samtalene er 100 % konfidensielle.
 • Vi følger ICF’s etiske retningslinjer.
 • Du får dokumentasjon på samtalen.
 • Samtalene kan gjøres enten ved fysisk møte, eller bruk av video-samtaler.


Antall samtaler avhenger av behovet. 1 til 2 samtaler i måneden over en lengre periode, gir ofte best effekt. Jobber med oppgaver mellom hver samtale.Fra talent til styrke - personlig kurs


Et personlig og digitalt kursprogram for deg som ønsker å oppdage og utvikle dine personlige styrker. Programmet er basert på positiv psykologi og evidens basert forskning på engasjement og motivasjon.

.

"What would happend if we focus on what is right with people rather than fixating on what is wrong with them?" (Don Clifton).

Dette kursprogrammet setter fokus på hva som er riktig med deg - dine styrker. Kurset vil bidra til å øke din selvinnsikt og utvikle dine unike styrker. Programmet passer for alle som ønsker å bruke sine styrker mer effektivt.

Kurset har utgangspunkt i Gallups forskning og Clifton Strengths, som er basert på positiv psykologi:
- Vitenskapelig studieretning - forskning over 70 år. Evidens basert forskning på engasjement og motivasjon – individuelt, team, leder og organisasjon.
- Fokus på muligheter istedenfor svakheter. Bli oppmerksom på hva du gjør naturlig. «Blindspot» og utfordringer.
- Styrker gir fokus på det som gir energi og skaper glede, fremfor det som skaper negative følelser.
.

Mer om kurset "fra talent til styrke":


Ifølge forskningen til Gallup:
Folk om bruker styrkene sine daglig,
• er 3 x mer sannsynlig å rapportere høy livskvalitet og mindre stress.
• er 6 x mer sannsynlig å være aktivt engasjert i arbeidet

Programmet gir deg innsikt i:
• Hva som gir deg motivasjon og glede
• Hvordan bli mer engasjert på jobb
• Mer produktiv i rollen din
• Større motstandskraft
• Hva som er «driverne» dine
• Hva som får deg oftere i «flyt»-sonen
• Bedre innsikt i selvfølelse/selvtillit og balanse jobb/fritid
• Stimulerer Growt mindset og psykologisk trygghet

Kursprogrammet inneholder:
• CliftonStrengths® assessment – full profil 34 styrker
• 1x 90 min individuell coaching samtale
• Tilgang til e2grow digital plattform 1 år. Aktivt program 10 uker
• Regelmessig kommunikasjon og samhandling med ICF og Gallups sertifisert coach (via App).

Tidslinje:
1) Du starter med CliftonStrengths®, som er et web-basert online-test med 177 spørsmål. Den analyserer din naturlige måte å tenke, føle og gjøre.

Rapporten din er unik, som viser rangeringen av dine såkalte 34 Clifton Strengths. På basis av din rapport, jobber du i de 2 påfølgende ukene med interaktive aktiviteter hvor du oppdager dine talenter. Det gjøres i det digitale programmet enten via pc eller App, og du gjør det i ditt tempo og når det passer deg.

2) 90 min individuell coaching samtale med ICF og Gallup sertifisert coach.

3) 8 uker med oppgaver som vil hjelpe deg til å vokse gjennom talent-til-styrker prosessen. Du jobber i ditt eget tempo og når du selv vil gjøre oppgavene. Du får personlig oppfølging (via app).

En uttalelse fra en kunde:
"Programmet har gitt meg innsikt og bedre forståelse av meg selv, og hvordan jeg kan tenke og handle for å være den beste utgaven av meg selv."


All informasjon behandles konfidensielt. Som Profesjonell Certified Coach (PCC) følger jeg det etiske regelverket til Internasjonale Coach Federation (ICF).

Fordelene

Digitale programmer i kombinasjon med både digitale og fysiske møter

Vi benytter anerkjente digitale verktøy gjennom Gallup Internasjonal og e2grow, som identifiserer den enkeltes unike talenter og styrker gjennom et prisvinnende og anerkjent læringsprogram. Det hele er basert på nyere forskning innen positiv psykologi. 

Ønsket resultat krever kontinuerlig og bevisst innsats

Kontinuerlig og bevisst innsats i å utvikle talenter til å bli styrker, vil kunne resultere i at deltakerne utvikler tankesettet, forbedrer robustheten, samarbeid, som bidrar til å redusere stress og øker trivsel og ytelsen.

Fordelene 

Global studie (kilde: GallupQ12 Meta-analysis report 2016, Gallup Strengths) viser at personer som kjenner sine talenter/styrker har

 • 6 ganger større sannsynlighet for å være engasjert på jobb og 3 ganger høyere livskvalitet
 • 41% mindre sykefravær 
 • 18% høyere produktivitet og 20% mer salg
 • 29% økning i ROI

HVA KUNDENE SIER

"Jeg har lært masse om meg selv, sette pris på mine styrker og ikke henge seg opp i det man tenker er utfordrende. Ellers godt samarbeid i teamet. Utvikling og engasjement. Rett og slett super spennende å være med på. Lærerikt og GØY"


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Godt planlagt opplegg, som la til rette for gode diskusjoner".


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Bli bedre kjent med styrkene til hverandre. Det og sette seg inn i sine egne også. Ingen overraskelser vedrørende egne styrker, men fokuset og tryggheten det har gitt har forandret og dreid tankene vekk fra det at man tenker mest på svakheter"


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Vi har blitt flinkere til å dele på tvers av avdelingene. Blitt mer bevisst på våre ulike styrker. Blitt mer trygge på hverandre. Vi har løftet blikket litt mer og ser på oss selv som en samlet region".


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Takk for at du hjelper meg å bli en bedre leder. Og for å få hver og en til å vokse og gjøre laget enda sterkere. Og for å heie!"


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Skal vi jobbe sammen, må vi kunne hverandres styrker. Jeg har blitt kjent med kollegaene mine på en helt ny måte".


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Målrettet jobbing med et ønske om å få utvikle samhandlingen i teamet. Dra nytte av hverandres styrker. Bli trygge på hverandre ved at vi blir bedre kjent. Åpenhet og raushet fra alle parter. Prosessen har vært spennende!"


Deltaker i styrkebasert ledelse- og teamutviklingsprogram

"Opplever at vi som team er  tryggere på hverandre,  større forståelse for ulikheter, og blitt bedre på samhandling"


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Mer bevisst på tilbakemeldingskultur"


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Bedre til å dele best praksis"


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Vi har høyere produktivitet, mer handling, mindre prat og ideer.

Tillit til hverandre: Ser bedre sammenhenger og har tillit til at oppgavene blir løst hos den enkelte.

Gøyere. Vi har blitt bedre kjent."


Deltakere i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Kjent med egne styrker og hvordan de påvirker meg og min hverdag"


Deltaker i styrkebasert ledelse- og teamutviklingsprogram

"Kjent med styrker, egne og andres og hvordan vi som team kan utnytte det til egen og teamets beste. Bli beste versjon av oss selv."


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Vårt team har blitt bedre kjent med hverandres styrker. Vi utnytte teamets styrker til å påvirke utvikling og finne de beste løsninger for kundene våre"


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Øver oss på å se etter de positive sidene hos hverandre, og teamene våre"


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Mer åpne med hverandre"


Deltaker i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.

"Fått ny gnist og entusiasme. Sammensveiset. Gitt høyere effektivitet og bedre resultater for arb.giveren.

Blitt sterkere pådrivere. Vi tar ansvar for samhandling"


Deltakere i styrkebasert leder- og teamutviklingsprogram.