Tjenester

HVA VI TILBYR

Digitale programmer i kombinasjon med både digitale og fysiske møter

Vi benytter anerkjente digitale verktøy gjennom Gallup Internasjonal og e2grow, som identifiserer den enkeltes unike talenter og styrker gjennom et prisvinnende og anerkjent læringsprogram. Det hele er basert på nyere forskning innen positiv psykologi. 

Ønsket resultat krever kontinuerlig og bevisst innsats

Kontinuerlig og bevisst innsats i å utvikle talenter til å bli styrker, vil kunne resultere i at deltakerne utvikler tankesettet, forbedrer robustheten, samarbeid, som bidrar til å redusere stress og øker trivsel og ytelsen.

Fordelene 

Global studie (kilde: GallupQ12 Meta-analysis report 2016, Gallup Strengths) viser at personer som kjenner sine talenter/styrker har

 • 6 ganger større sannsynlighet for å være engasjert på jobb og 3 ganger høyere livskvalitet
 • 41% mindre sykefravær 
 • 18% høyere produktivitet og 20% mer salg
 • 29% økning i ROI

Innhold

 • Digitalt program
 • 8 ukers varighet
 • Oppfølging underveis 
 • Detaljer kan skreddersys


Hvordan

Vi benytter anerkjente digitale verktøy gjennom Gallup Internasjonal og e2grow, som identifiserer den enkeltes unike talenter og styrker gjennom et prisvinnende og anerkjent læringsprogram. Det hele er basert på nyere forskning innen positiv psykologi. 


Lederutvikling

Program som hjelper leder til å øke innsikt og utvikle sine unike styrker i sin lederrolle. Programmet egner seg for den enkelte leder og for ledergrupper.


Team-program

Team-program, som bidrar til økt innsikt og utvikling av individuelle styrker- og forståelsen av at de unike styrkene i teamet kompletterer hverandre. Bidrar til økt engasjement, motivasjon og et høyt presterende team.

Innhold:

 • Digitalt program
 • Virtuelle eller fysiske workshops
 • 14 ukers varighet
 • Oppfølging underveis
 • Detaljer kan skreddersys

Hvordan:

Vi benytter anerkjente digitale verktøy gjennom Gallup Internasjonal og e2grow, som identifiserer den enkeltes unike talenter og styrker gjennom et prisvinnende og anerkjent læringsprogram. Det hele er basert på nyere forskning innen positiv psykologi

Individuell coaching/lederstøtte

Det kan være du står ved et veiskille og trenger å ta et valg. Eller kjenner du på at du ikke får brukt ditt potensiale?  Eller handler det om et behov for å få løst opp i en krevende og fastlåst utfordring du ikke vet hvordan du skal løse, som for eksempel:


 • Utfordringer i din lederrolle?
 • Hvordan nå mål?
 • Ønsker forandring?
 • Balansen jobb, familie og fritid?
 • Valg av jobb/utdanning?
 • Sortering av tankene eller gjøremålene dine?
 • Oppgave du har utsatt lenge av ulike årsaker?
 • Relasjon med andre?

Prosess

Den første samtalen bruker vi til å bli kjent med hverandre. Deretter fortsetter vi samtaler, enten på telefon/skype eller ansikt til ansikt.


 • Samtalene er 100 % konfidensielle.
 • Vi følger ICF’s etiske retningslinjer.
 • Du får dokumentasjon på samtalen.
 • Samtalene kan gjøres enten ved fysisk møte, eller bruk av video-samtaler.


Antall samtaler avhenger av behovet. 1 til 2 samtaler i måneden over en lengre periode, gir ofte best effekt. Jobber med oppgaver mellom hver samtale.