CliftonStrengths®


 


CliftonStrengths®

Web-basert online-test med 177 spørsmål.

Analyserer din naturlige måte å tenke, føle og gjøre.

Rapporten din er unik, som viser rangeringen av dine 34 styrker.

Sjansen for at du møter en person med samme rekkefølge med styrker i samme ordensrekkefølge som deg er 1 til 33 millioner.Styrkebasert ledelse bidrar til økt engasjement, motivasjon, samhandling og økt produktivitet. 


Styrkebasert ledelse er basert på styrkene til hver enkelt medarbeider.

Når leder forstår hva som motiverer de en leder, er det enklere å oppnå gode resultater.

Ved å investere i medarbeiders individuelle styrker, får du det beste fra alle.Har du noen gang lurt på hvorfor vi reagerer som vi gjør, og måten vi tenker på?

Styrkebasert utvikling

Når vi for eksempel ønsker å løse et problem, hva gjør vi naturlig først, hva tenker vi først, hva trenger vi? Hva motiverer oss, hva demotiverer oss?

Vi bruker våre talenter hver dag i ulik grad. Studier gjort av Gallup International, viser atdine 10 mest dominerende talenter bestemmer 90% av hvordan du tenker, føler og din adferd. Men fordi våre største talenter er en så naturlig del av oss, kan det være at vi tar dem for gitt, ikke legger merke til dem, eller er vanskelig å sette ord på.


Vi bruker verktøy som identifiserer naturlige talenter

Vi trenger alle litt hjelp til å oppdage våre største talenter. Det er her CliftonStrengths -vurderingen kommer inn.

CliftonStrengths -vurderingen er basert på tiår med forskning på talenter, styrker og suksess, og er et uvurderlig verktøy for å hjelpe en person med å identifisere sine unike naturlige talenter


Hvordan utvikler styrker seg?

  1. Styrke krever et talent. Våre talenter hjelper oss å forstå hvem vi er. Talenter er våre medfødte evner – det vi gjør uten å tenke på det. De er det vi gjør bra – naturlig.
  2. Styrken utvikler seg fra investeringer. Hvis vi vil bruke talentene våre produktivt, må vi investere i dem. Vi gjør dette ved å tenke på hvordan vi kan legge vår nåværende kunnskap og ferdigheter til våre talenter. I tillegg vil vi tenke på hvilke nye kunnskaper og ferdigheter vi trenger for å bli enda mer effektive. Vi investerer også i våre talenter gjennom praksis. Etter hvert som vi blir klar over våre talenter, kan vi øve oss på å bruke dem hver dag. Denne investeringen av ferdigheter, kunnskap og praksis skaper styrke – evnen til konsekvent å produsere et spesifikt positivt utfall.


Hvorfor styrker?

Det er en sterk sammenheng mellom:

  • hvem mennesker er, oghva de gjør best
  • hva folk gjør best og hvordan de føler det
  • hvordan mennesker har det og hvordan de presterer


Styrkebasert utvikling gir folk mulighet til større ytelse

Selv om vi innser at hver person har unike egenskaper og preferanser som skiller dem fra andre, tar vi i virkeligheten lite hensyn til denne viktige innsikten.
Det er ikke før vi bevisst vurderer folks talenter og den fantastiske kompleksiteten i hvordan hver person naturlig tenker, føler og oppfører seg, at vi forstår hvor virkelig unik vi er.

Alle har et bestemt sett med naturlige talenter og evner. Når vi bevisst bruker våre talenter, kan de bli vår største kilde til oppfyllelse – vi blir mer selvsikre, lykkelige, energiske og sannsynligvis vil vi nå våre mål.


Gallup og annen forskning forteller oss at organisasjoner og team med best trivselmiljøer, med høyest engasjement og beste prestasjoner, deler et svært spesifikt sett med tankesett og atferd. Disse organisasjonene fokuserer på å skape høyt presterende miljø både for enkeltpersoner, team og ledere. De fokuserer på å «superlade» sin kritiske del av forretningsmotoren – MENNESKENE!Undersøkelser viser at styrkebasert ledelse kan gi følgende effekter:


Økt engasjement

Personer som kjenner sine talenter/styrker, har 6 ganger større sannsynlighet for å være engasjert på jobb og har bedre livskvalitet.


Mindre sykefravær

Personer som bruk er sine styrker hver dag, har 3 ganger høyere livskvalitet og har inntil 41% lavere sykefravær.


Mer produktivitet

Team som investerer i individuelle styrker, har 18% høyere produktivitet og 20% mer salg, (kilde Gallup Q12 Meta-analysis report 2016, Gallup Strengths).


Raskere inntjening

Team som får jevnlig feedback basert på individuelle styrker fra leder, har inntil 24% bedre prestasjon.


Høyere ROI

Gallup undersøkelse, basert på 48.495 bedrifter i 45 land, rapporterer om inntil 29% økning av ROI for bedrift (kilde: Workplace, Global study ROI for Strengths-Based-Development 2016).